Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Groningen. Er zijn ook verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u een stempas voor één of beide verkiezingen. U ontvangt de stempas uiterlijk 6 maart 2019.