Jaarwisseling

Oud & Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Veendam wil graag dat Oud & Nieuw veilig verloopt. Er is een aantal spelregels rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten, oudejaarsvuren en oudejaarsfeesten.

Vuurwerk

Vuurwerk hoort bij de traditie van oud en nieuw. Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen. Lees meer...

Meldpunt vuurwerkoverlast

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op 31 december vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden. Ook geldt dat vuurwerk nooit mag worden afgestoken waar het gevaar, schade of overlast kan opleveren. Toch is er ieder jaar sprake van overlast door het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Het aanpakken van deze overlast is vaak lastig. Lees meer...

Oudejaarsvuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Lees meer...

Carbidschieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om er voor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Lees meer...

Oudejaarsfeesten

Wilt u een oudejaarsfeest organiseren? Meld dit dan bij de gemeente. Voor een feest in huis, in de garage of tuin heeft u geen vergunning nodig maar er gelden dan wel een aantal regels. Door een formulier klein evenement in te leveren kunt u dit bij de gemeente melden. Een grootschalig evenement valt onder de vergunningplicht. Vraag dit voor 1 december 2018 aan, zodat vooraf kan worden beoordeeld of een evenement gewenst is en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Opening horeca

Voor horecazaken geldt dat zij een apart verzoek moeten indienen om langer open te zijn tijdens de jaarwisseling dan de reguliere openingstijden. De individuele ontheffing kan worden verleend tot 06.00 uur. Dit verzoek moet uiterlijk op 1 december 2018 bij de gemeente worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.