Raadscommissie VROM

Raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

In de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zijn de volgende leden vertegenwoordigd:

Voorzitter: R. Feijen (GemeenteBelangen).

Plaatsvervangend voorzitter: A.K. Oosting (CDA).

Leden: N. Zweerts de Jong, A.H. Kraan en M. Bos (GemeenteBelangen), J.B. Bos en O.P.V. Slor (PvdA), H. Schoonewille (SP), E.J.M. Zondag (Veuruutkiek), W.J. Hilbrants-de Boer (CDA), D.E.P. Dominicus van den Bussche (VVD), F.B. Smit (D66) en S.W.R. Helder (ChristenUnie).

Plaatsvervangende leden: A. Huizenga (GemeenteBelangen), P. Loots (PvdA), L. Albers (SP), J.P. Langen (Veuruutkiek), A.K. Oosting en H. Herder (CDA), B. Felder-van Koldam (VVD), H. Koetse en A.A. Spelde (D66), D.J. Klamer en A.G. Stoel (ChristenUnie).

Commissiegriffier: A. Swart (1e vervanger: T. van der Bij, 2e vervanger: M.J. Boersema).

Uitgelicht