Raadscommissie SML

Raadscommissie Samenleving (SML).

In de raadscommissie Samenleving (SML) zijn de volgende leden vertegenwoordigd:

Voorzitter: mw. A.M.A. Grimbergen (PvdA).

Lid en plaatsvervangend voorzitter: B. Felder-van Koldam (VVD).

Leden: A.H. Kraan, J. Westerhuis en N.J. van Woerkom (GemeenteBelangen), P. Loots, Y. de Raad en J. Tepper (PvdA), A.D. Schoonewille en G. van der Veen (SP), R. Paalman (Veuruutkiek), N. Yilmaz (CDA), B. Felder-van Koldam (VVD), J.E. Tiems (D66), S.W.R. Helder (ChristenUnie).

Plaatsvervangende leden: A. Huizenga (GemeenteBelangen), A.M.A. Grimbergen (PvdA), J.P. Langen (Veuruutkiek), M.W.J.M. Drissen en H. Herder (CDA), D.E.P. Dominicus van den Bussche (VVD); H. Koetse (D66), A.G. Stoel en D.J. Klamer (ChristenUnie).

Commissiegriffier: T. van der Bij (1e vervanger: A. Swart; 2e vervanger: M.J. Boersema).

Uitgelicht