Raadscommissie BEM

Raadscommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM).

In de raadscommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) zijn de volgende leden vertegenwoordigd:

Voorzitter: N. Zweerts de Jong (GemeenteBelangen).

Lid en plaatsvervangend voorzitter: R. Feijen (GemeenteBelangen).

Leden: C.A. Knot en R. Feijen (GemeenteBelangen),  H. Batting, A.M.A. Grimbergen, en L. Pricker (PvdA), J.S. Landsbergen (SP), J.P. Langen (Veuruutkiek),  A.K. Oosting (CDA), B. Felder-van Koldam (VVD), A.A. Spelde (D66) en D.J. Klamer (ChristenUnie).

Plaatsvervangende leden: M. Bos (GemeenteBelangen), Y. de Raad (PvdA), E.J.M. Zondag (Veuruutkiek), D.E.P. Dominicus van den Bussche (VVD), F.B. Smit en J.F. Smit (D66), W.J. Hilbrants-de Boer en M.W.J.M. Drissen (CDA), S.W.R. Helder en A.G. Stoel (ChristenUnie).

Commissiegriffier: A. Swart (1e vervanger: T. van der Bij, 2e vervanger: M.J. Boersema).

Uitgelicht